مشاوره و بازدید رایگان
٤٤٨٩٠٧٣٢- ٤٤٢٧٤١٤٦-٠٩١٢٥٧٥٤٩٢١

نمای رومی

9 / 10
از 51 کاربر

مشخصات کلی

طرحی نما رومی مهندس رامندی واقع در ستارخان طراحی و تقدیم ایشان شد.

طراحی نمای ساختمان به صورت نما کلاسیک یا همان نمای رومی طراحی شد 

بعد از دریافت نقشه های معماری فاز 1 و بررسی نمای ساختمان های مجاور و موقعیت ملک و نیازهای کارفرما و مالکین ساختمان مبنا بر طراحی نمای ساختمان به صورت نمای کلاسیک شد. 

بعد از تایید نهایی نما ساختمان نقشه های اجرایی نما به تیم اجرایی ارائه شد و نظارت اجرای نما ساختمان بر عهده ی شرکت معماری هیرادانا بود.

از پروژه های نمای ساختمان و دکوراسیون ما دیدن فرمایید

جهت بازدید و مشاوره با شماره های 09125754921 و 021-44274146 تماس حاصل فرمایید